07 V 1957

Biskup Częstochowski Zdzisław Goliński wydaje dekret erygowaniu parafii Rogoźnik, który zaczął obowiązywać od dnia 1 września 1957 roku. Początkowo Msze święte odprawiano w starej, zabytkowej kaplicy położonej przy ulicy Szkolnej. Funkcję administratora w nowej parafii sprawował proboszcz z parafii Siemonia ks. Ewaryst Szopiński.

08 IX 1958

Do parafii Rogoźnik przybył ks. Franciszek Jodłowski. Początkowo zamieszkał u Pani Genowefy Ferdyn przy ul. Kościuszki 204. Msze święte odprawiano z tej samej kaplicy.

1959

Wybudowano nowy obiekt sakralny przy ul. Kościuszki 198. Była to drewniana kaplica położona na posesji Pani Rogalskiej.

1962/1963

Ks. Franciszek Jodłowski zakupił parterowy niewielki budynek przy ul. Kościuszki 187, który służył jako plebania. Kilka lat później podjęto starania o budowę plebanii w pobliżu istniejącej kaplicy. Dotychczasowa plebania służyła jako salka katechetyczna.

29 VI 1981

Do parafii Rogoźnik przybył ks. Włodzimierz Torbus. Dotychczasowy proboszcz ks. Franciszek Jodłowski decyzją biskupa Częstochowskiego Stefana Bareły został przeniesiony do Lututowa, gdzie sprawował posługę kapłańską jako proboszcz do emerytury, tj. do 2001 roku.

05 VI 1983

Biskup Częstochowski Franciszek Musiel poświęcił plac przy ul. Kościuszki 113 wytypowany pod budowę kościoła parafialnego.

28 IX 1984

Kamień węgielny poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II wmurował Biskup Stanisław Nowak, Ordynariusz Częstochowski. Kościół został zaprojektowany przez architekta dr Leszka Leśnika, współpraca konstrukcyjna mgr inż. Gwiazda. Budową kierował inż. Henryk Maksysz.

10 XII 1987

Na skutek zwarcia instalacji elektrycznej spłonęła kaplica przy ul. Kościuszki 198.

25 III 1992

Powołanie Diecezji Sosnowieckiej przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Patronami Diecezji zostali: św. Albert Chmielowski (zakonnik) oraz św. Rafał Kalinowski (kapłan). Na pierwszego Biskupa mianowano ks. Adama Śmigielskiego.

06 VI 1993

Zakończono budowę kościoła. W tym dniu Biskup Sosnowiecki ks. Adam Śmigielski dokonał konsekracji kościoła.

04 II 2009

Po śmierci Biskupa Adama Śmigielskiego, Ojciec Święty Benedykt XVI mianował nowym Biskupem Diecezji ks. Grzegorza Kaszaka.

IV 2011

Decyzją Biskupa Grzegorza Kaszaka proboszcz Włodzimierz Torbus z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego został odwołany z parafii Rogoźnik. Ze względu na stan zdrowia zamieszkał w Domu św. Józefa w Będzinie.

07 VIII 2011

Ks. Mieczysław Raszewski objął kanonicznie parafię Rogoźnik.

01 VII 2018

Ks. Krzysztof Bujak objął kanonicznie parafię Rogoźnik.