Ks. kan. Włodzimierz Torbus urodził się 16 kwietnia 1936 roku w Markowicach. Był drugim dzieckiem z trójki synów państwa Antoniny i Franciszka Torbusów. Po zdaniu matury przez kolejne dwa lata pracował w Nadleśnictwie Lasów Państwowych.

W 1954r. podejmuje decyzję wstąpienia do Seminarium Częstochowskiego w Krakowie i zostaje przyjęty. Po odbyciu studiów zwieńczonych tytułem magistra teologii, przyjmuje Sakrament Święceń Kapłańskich 29 czerwca 1959 roku, z rąk J.E.Ks.Bpa Zdzisława Golińskiego.

Zapytany co lub kto miał największy wpływ na wybór kapłaństwa odpowiedział; „Rodzice – ich przykład życia i świadectwo wiary oraz kapłani wywodzący się z rodzinnej parafii: ks. Froch – misjonarz z Zambii i ks. Marian Musialik.

Po święceniach zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej w Parafii w Czarnożyłach, następnie 29 czerwca 1961roku do Parafii Przyrów.

Kolejnymi miejscami sprawowania sakramentów i głoszenia słowa były; od 27 sierpnia 1964 roku Parafia Konopiska, od 9 marca 1967 roku Parafia p.w. św.Józefa w Częstochowie, a od 3 lipca 1971 roku Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu – obecnie Katedra.

29 czerwca 1981 roku obejmuje kanonicznie naszą Parafię p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Rogoźniku. Po ogromnej pracy materialnej ( budowa kościoła i plebanii ) i duchowej trwającej 30 lat, 1 lipca 2011 roku zamieszkał w Domu św. Józefa w Będzinie. Po długiej chorobie umiera 7 marca 2020 roku, w 84 roku życia i 61 roku kapłaństwa.

Boże, który obdarzyłeś godnością kapłańską Twojego sługę Włodzimierza oraz dałeś Mu udział w kapłaństwie Chrystusa, spraw prosimy, aby na wieki został włączony do społeczności świętych. Amen.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…