Pragnę podzielić się radosną wiadomością, że 29 listopada, w obecności Pani Wójt Małgorzaty Bednarek, została podpisana przeze mnie, Umowa Dotacji na termomodernizację i zastosowanie OZE w naszej Świątyni z WFOŚiGW reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Tomasza Bednarka Z WF dotacja wynosi 230.338 zł, z NF 921.356 zł, zabezpieczonych środków własnych musimy mieć 170.224 zł.

Termin realizacji przewidziany jest do grudnia 2020 roku. Zostały zakończone prace odnośnie dokumentacji projektowej w tym nowego audytu, koncepcji modernizacji, projektów technologicznych i harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego. Terminy realizacji: instalacji fotowoltaicznej do 30.04.2020r., pompy ciepła do 30.06.2020r., stolarka okienna do 31.08.2020r. wszystkie inne pomniejsze prace wykończeniowe do 31.10.2020r., badania termowizyjne do 30.11.2020r. W tym roku, ponieważ zostały już ocieplone wszystkie stropy w podpiwniczeniu kościoła na pewno uda się rozprowadzić całą instalację grzewczą. W styczniu i lutym będzie montaż całej kotłownii.

Niech Bóg nam błogosławi.