LITURGIA   WIELKIEGO   TYGODNIA 

WIELKI  CZWARTEK

Msza Św.  WIECZERZY  PAŃSKIEJ – o godz. 17:00
Adoracja przy CIEMNICY    –   do godz.19.30

 

WIELKI  PIĄTEK

Adoracja przy CIEMNICY  – od  godz. 10:00
DROGA  KRZYŻOWA – o godz. 16:00
LITURGIA  WIELKIEGO  PIĄTKU – po Drodze Krzyżowej
Wspólna adoracja    – o godz. 20:30
Adoracja  przy  GROBIE – do godz.  22:00

 

WIELKA  SOBOTA

Poświęcenie  pokarmów :
10.00   ,    11.00    ,    12.00

19.00 – LITURGIA   WIELKIEJ  SOBOTY 

 

NIEDZIELA    ZMARTWYCHWSTANIA

6.00  –   / REZUREKCJA/,     10.30    ,    16.00 

 

PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY

8.00   ,   10.30    ,    16.00