Osoby, pragnące bardziej aktywnie uczestniczyć w życiu naszej parafii,

Zapraszamy

na

WTORKI MŁODYCH;

Spotkania rozpoczynają się

Mszą Świętą;

o godzinie 17.00,

następnie do godziny 18.30

zajęcia w salce katechetycznej

Grażyna i Robert Orgasińscy