Niedziela Palmowa w naszej wspólnocie parafialnej rozpoczyna rekolekcje dla dzieci. Będą odbywały się do środy.

Msza Święta o godzinie 10.30 zgromadziła tłumy, jakich dawno nasz rogoźnicki kościół nie widział.

Mnóstwo dzieci i osób dorosłych przyniosło przygotowane przez siebie palmy. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli udział w konkursie na najwyższą i najpiękniejszą palmę.

Mszę rozpoczęło uroczyste odczytanie Ewangelii, mówiącej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy, a następnie wszyscy udali się w procesji dookoła kościoła, której towarzyszyły radosne śpiewy z akompaniamentem gitar.

W świątyni atmosfera przybrała zdecydowanie podnioślejszy charakter bowiem rozważana była Męka Pańska według Ewangelii świętego Mateusza. Tekst ten miał wprowadzić nas w wyjątkową atmosferę Wielkiego Tygodnia.

Aż miło było patrzeć jak kościół zapełnił się dzisiaj dziesiątkami, a może nawet setkami dzieci w różnym wieku.

Nasuwa mi się w tym miejscu pytanie: dlaczego dzisiaj? Dlaczego tylko dzisiaj? Przecież na stronach Ewangelii niejednokrotnie słyszymy słowa Jezusa:

Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie”

A Święty Jan Paweł II tyle razy zwracał się właśnie do młodych:

Wy jesteście nadzieją Kościoła,

Wy jesteście moją nadzieją”.

Może warto zrobić coś w tym kierunku, by w każdą niedzielę brakowało miejsca w naszej Świątyni? Wystarczy tylko przyjąć zaproszenie Pana Jezusa:

Przyjdźcie do mnie wszyscy”.