Czas Wielkiego Postu przekroczył już półmetek. Warto zastanowić się

jaki jest dla mnie ten okres? Zrobić krótki rachunek sumienia z postanowień

wielkopostnych i innych form jałmużny postnej.

Na stronie internetowej http://misjonarznapost.pl/ można znaleźć

informacje o czwartej edycji akcji Misjonarz na Post.

Misjonarz na Post to ogólnopolska akcja duchowego wsparcia misjonarzy

w Wielkim Poście przez np. modlitwę, post lub ofiarowanie cierpienia.

Misjonarzem można być zawsze i wszędzie, wypełniać misję w

najbliższej okolicy, wśród znajomych, krewnych, w pracy. To niewątpliwie

sztuka iść za głosem Boga i po prostu kroczyć wskazaną przez Niego drogą,

wypełniając Jego wolę, dawać świadectwo innym.

Musimy jednak mieć świadomość, że na świecie pracuje obecnie 2007

polskich misjonarzy. Są daleko. Często sami, narażeni na różnego rodzaju

trudności. Ale my możemy im pomóc. To niesamowite, mieć świadomość, że

jestem w duchowej, modlitewnej łączności z kimś kto jest na drugiej półkuli, w

gorącej Afryce, czy na dalekiej północy. Ten ktoś na pewno odczuwa nasze

modlitewne wsparcie.

W ubiegłym roku ponad 5000 osób wzięło udział w tej inicjatywie. Na

całym świecie pracuje 2007 misjonarzy z Polski, zatem wszystkich wspierały

duchowo przynajmniej dwie osoby. To było istotne zaplecze duchowe dla

misjonarzy. Zachęcamy wszystkich uczestników, by kontynuowali duchową

opiekę przez cały rok. Misjonarze wybierani przez Państwa są dobierani w

całkowicie losowym procesie.

Projekt „Misjonarz na Post” jest wspólną inicjatywą najważniejszych

polskich czasopism misyjnych. Honorowy patronat nad akcją objęli ks. abp

Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP oraz bp Jerzy

Mazur SVD, Przewodniczący Komisji Misyjnej EP.

W tej chwili już 12000 osób modli się w Polsce za naszych misjonarzy,

dołącz do nich i Ty!