Nasza wspólnota parafialna, wstyd się przyznać, ale cierpi na deficyt ministrantów. Jest kilku weteranów: Mateusz, Dominik, Krystian , dwóch czy trzech chłopców, nieco młodszych, dochodzących od czasu do czasu. No i na tym koniec.

W maju ubiegłego roku ogłosiliśmy nabór kandydatów na ministrantów. Zgłosiło się czworo chłopców ze szkoły podstawowej. Byli solidnie szkoleni podczas Wtorków Młodych, odpytywani z tego, kiedy dzwonić, kiedy uklęknąć, kiedy podejść do księdza itp. Na niedzielnych Mszach Świętych wymieniali się, bo podczas komunii niewprawione jeszcze młode ręce, odmawiały współpracy w trzymaniu patery.

Do końca dotrwało dwóch. I tak oto : 9 października 2016 ,

Konrad i Kacper, podczas niedzielnej Mszy Świętej zostali uroczyście przyjęci do wspólnoty ministrantów. Złożyli przyrzeczenie, otrzymali komże i pieczę nad Nimi od tej pory przejął – Mateusz, który czuwa, aby wszystko sprawnie przebiegało.

Szkoda tylko, że nadal, przy Stole Eucharystycznym, służy tak mało młodych panów. Zachęcamy wszystkich chłopców, którzy mieliby ochotę bardziej czynnie uczestniczyć w życiu parafii, aby przyjęli zaproszenie, bo przecież zaprasza Ich sam Chrystus, słowami „Przyjdźcie do mnie wszyscy”. Z większą grupą ministrantów można zrobić coś ciekawego: turnieje, podchody, rozgrywki sportowe, inne ciekawe zajęcia, ale muszą być przede wszystkim sami zainteresowani.

Zatem czekamy i powierzamy naszych ministrantów, tych obecnych i tych przyszłych, modlitwie wiernych.