Nasza młoda Parafianka, Amelia Świeboda, zajęła II miejsce w XVI Wojewódzkim Konkursie Biblijnym dla gimnazjów.

Finał konkursu, do którego zakwalifikowało się sześćdziesięciu jeden uczniów, z pięciu diecezji, leżących na terenie województwa śląskiego, odbył się 27 kwietnia, w gmachu kurii biskupiej, w Bielsku-Białej.

Konkurs przebiegał pod hasłem „Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha” (1 Kor 2, 10) i dotyczył znajomości Pierwszego i Drugiego Listu do Koryntian.

Finał został przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej. Po części pisemnej wyłonionych zostało 5 laureatów z największą ilością punktów. W ostatecznej rozgrywce na pytania odpowiadały Maria Kozak z diecezji gliwickiej i Amelia Świeboda z diecezji sosnowieckiej, która była początkowo faworytem, po testach pisemnych..

Ks. Marek Studenski, wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej, zwrócił uwagę, że poziom wiedzy uczestników konkursu był bardzo wysoki. Podczas Mszy Świętej, w której uczestniczyli młodzi ludzie wraz ze swymi katechetami, podkreślił, że jeśli człowiek żyje, na co dzień słowem Bożym, będzie w zasięgu Bożego działania. Bo Słowo Boże to jest żywy, prawdziwy Bóg – dodał dyrektor wydziału katechizacji kurii bielsko-żywieckiej.

Patronat nad konkursem objęli: biskup bielsko-żywiecki prof. Roman Pindel, śląski kurator oświaty mgr Urszula Bauer, dyrektor delegatury w Bielsku-Białej mgr Tomasz Kowalik.

/Za artykułem „Mieszkanka diecezji gliwickiej najlepsza”/

W niedzielę, 30 kwietnia, podczas Mszy Świętej o godzinie 10.30 , nasz Ksiądz Proboszcz podzielił się z wszystkimi obecnymi tą radosną nowiną.

Uczestnicy Mszy nagrodzili Amelkę gromkimi brawami, a Ksiądz Proboszcz, oprócz gratulacji, przekazał Laureatce upominek.

Wszyscy jesteśmy z Amelki ogromnie dumni. Gratulujemy z całego serca Jej samej, Jej Rodzinie oraz Pani Ani Dydak, która przygotowała Ją do konkursu. Życzymy dalszych sukcesów.