Aktualizacja 23.03.17

Druga niedziela Rekolekcji Wielkopostnych upłynęła pod znakiem dalszych rozważań przypowieści o synu marnotrawnym, czy raczej o Miłosiernym Ojcu, jak ją zatytułował Ksiądz Zbigniew.

Tym razem w kazaniu skoncentrował się przede wszystkim na synu. Zgrzeszył, żałował, poprosił o przebaczenie no i zostało mu wybaczone. Pod tym zdaniem może podpisać się większość z nas. Któż bowiem nie grzeszy? Ten, kto tak uważa już popełnia grzech. Ksiądz Rekolekcjonista przypomniał warunki dobrej spowiedzi i odwołał się do konieczności czynienia dobra bo czyniąc dobro zrywamy kajdany zła.

Msza o godzinie 10.30 przybrała odświętną formę: śpiewał chór, zespół parafialny, a Pan Sołtys w imieniu wszystkich serdecznie Księdzu Zbigniewowi podziękował, składając przy okazji najpiękniejsze życzenia z okazji Imienin i zbliżających się Urodzin Księdza Rekolekcjonisty.

     

Kolejne dni tygodnia upływały podobnie jak ostatnio. Codziennie był wystawiany Najświętszy Sakrament, wspólna Koronka do Bożego Miłosierdzia, prywatna adoracja, czas na spowiedź, czytanie 15 minut przed Mszą Świętą fragmentu Pisma Świętego.

W piątek, o 16.30 kolejna Droga Krzyżowa.

Przed nami jeszcze trzecia, ostatnia niedziela Parafialnych Rekolekcji.

Wykorzystajmy jak najlepiej TEN CZAS!

 

 

12 marca, w niedzielę, rozpoczęły się w naszej Parafii Rekolekcje Wielkopostne.

Przebieg czasu rekolekcyjnego jest niestandardowy. Bowiem przez trzy kolejne niedziele, podczas Mszy Świętych o godzinie 8.00 i 10.30, będzie kazanie rekolekcyjne. Wygłosi je 12 i 19 marca, zaprzyjaźniony ksiądz kanonik Zbigniew Kozłowski, z Domu świętego Józefa, z Będzina.

Przez cały tydzień, w kościele wystawiany był Najświętszy Sakrament, odmawiano wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia, następnie był czas na prywatną modlitwę oraz rozważania fragmentu Pisma Świętego, czytanego przez Księdza Proboszcza. Każdy dzień kończył się Mszą Świętą.

Natomiast w piątek – 17 marca , o godz. 10.00  była odprawiona Msza Święta przebłagalna za liczne grzechy Naszej Parafii, a potem całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu do Nabożeństwa Drogi Krzyżowej, odprawionego jak zwykle o godz. 16.30, a tym razem poprowadzonego przez grupę dzieci z Wtorków Młodych. Ten dzień, wspólnej pokuty i ścisłego Postu, do którego Ksiądz Proboszcz bardzo zachęcał, zakończył się Mszą Świętą o Bożym Miłosierdziu.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że pierwszy dzień rekolekcji upłynął pod hasłem „Miłosierny Ojciec” – „Przypowieść o synu marnotrawnym”, która stała się punktem wyjścia rozważań Księdza Rekolekcjonisty, szybko zamieniła się w przypowieść o miłosiernym ojcu. Musimy bowiem mieć świadomość tego, przypominał ksiądz Zbigniew, że każdy z nas, na krętych drogach swojego życia, niejednokrotnie staje się synem marnotrawnym, nie możemy jednak zapominać, że Miłościwy Pan Bóg, czeka na nasz powrót jak Miłosierny Ojciec.