So, 09.12.

17:00

+ Halinę Będkowską od Członkiń ŻR, sąsiad. z ul. Trzcionki, Kościuszki ,Okrzei.

Ndz, 10.12.

 

II Niedziela Adwentu

 

08:00

+ Zbigniewa Magierę od sąsiad.z ul.Kościuszki, koleg.i koleż.rocz.1946.

 

10:30

+ Bronisława 15r. Hodana i w int. Bogu wiadomej.

 

16:00

+ Kazimierza Ryszarda Ziółkowskich;

 

 

Dzięk-błag.w 1r. urodzin Julii Nowak

Pon, 11.12.

17:00

+ Halinę Będkowską od kuzynek; Krystyny Zarychta i Ludomiry Warmuz z r-mi.

Wt, 12.12.

17:00

+ Antoninę Siudak od c.Lucyny i Jolanty z mężami, wn.Agnieszki i Katarz.z r-mi.

Śr, 13.12.

17:00

+ Kazimierza Kulik od Doroty Flak, Mirosławy Lisik z r-mi, rodz;Wieczorków.

Czw, 14.12.

17:00

+ Arkadiusza Kocha od rodz; Kochmańskich, koleż.i koleg. ze SP rocz.1950.

Pt, 15.12.

17:00

+ Franciszka Figołuszka, +z rodz; Figołuszka, Smarzyk, Nabrdalik, Stasinowski.

So, 16.12.

08:00

Spowiedź Adwentowa 08:00-09:00

 

16:30

Spowiedź Adwentowa 16:30-17:30

 

17:00

+ Eugeniusza 1r.Witek;

 

 

+ Bronisława 13r.Wł-wę Krytowskich, + z rodz. Kulik, Drożdżów od syna i córki z r-mi.

Ndz, 17.12.

 

III Niedziela Adwentu

 

08:00

+ Antoninę Siudak od r; Ferdyn, Korzepa z Narut, Gutman z Rogoźnika, Biegańskich

 

10:30

+ Kazimierza Kulik od sąsiadów z ul. Kościuszki.

 

16:00

+ Genowefę Rawską od syna Krzysztofa z żoną, wnuków i prawnuków.